Kwestie związane z ogrzewaniem są niezwykle istotne dla wszystkich właścicieli domów. Podstawowym kryterium wyboru okazuje się nie tylko w miarę prosta oraz stosunkowo niedroga instalacja, ale także mało kłopotliwe i energooszczędne użytkowanie. Tymi właśnie cechami charakteryzują pompy ciepła.

Zasada działania pomp ciepła jest bardzo prosta i polega na pobieraniu ciepła zgromadzonego w środowisku naturalnym, czyli w ziemi, wodzie lub powietrzu i oddaniu go do konkretnego układu grzewczego, czyli systemu centralnego ogrzewania, wentylacji z możliwym odzyskiem ciepła lub do wymiennika ciepłej wody użytkowej. Szacuje się, że żywotność pompy ciepła wynosi dwadzieścia lat, jednak profesjonalne serwisowanie oraz poprawny dobór mocy do konkretnego zapotrzebowania danego budynku może ten czas wydłużyć.

Pompy ciepła

Ziemna pompa ciepła (pompa typu solanka-woda) pobiera ciepło skumulowane pod ziemią. Ciepło zostaje pobierane dzięki kolektorom poziomym, czyli powierzchniowym lub kolektorom pionowym, czyli głębinowym. Ten drugi rodzaj zdecydowanie jest korzystniejszy w przypadku małej powierzchni działki. W każdym razie, i jednym i w drugim przypadku sondami są rury wypełnione glikolem, dzięki któremu można utrzymać pod ziemią stałą temperaturę od -2⁰C do +5⁰C. Mieszanka wody z glikolem zwana jest właśnie solanką, stąd nazwa tego typu pompy ciepła, czyli pompa solanka-woda.

Powietrzna pompa ciepła (pompa typu powietrze-woda) z instalacyjnego punktu widzenia, to zdecydowanie najbardziej wygodne i najprostsze rozwiązanie. Po prostu, tego typu pompa ciepła nie wymaga jakichś dużych ingerencji w fundamenty budowlane, więc charakteryzuje się prostotą montażu, a przy tym najniższymi kosztami instalacji. Bez dodatkowego wspomagania pompa typu powietrze-woda działa do około – 20⁰C. W przypadku jeszcze niższych temperatur, wyraźnie spada jej wydajność, więc pompa musi współdziałać z grzałką elektryczną albo też z kotłem grzewczym zewnętrznym. Jeszcze niższe temperatury mogą całkowicie wyłączyć działanie pompy ciepła.

Pompa ciepła typu woda-woda to trzeci rodzaj pomp i w tym przypadku dolnym źródłem jest woda gruntowa. Do prawidłowego działania tego typu pompy potrzebne są studnie głębinowe i to dwie. Jedna na odbiór ciepła i druga na odprowadzenie wody, która już to ciepło oddała. Jeżeli istnieje możliwość dostępu do stawu lub jakiegokolwiek zbiornika wodnego, to oczywiście nie są potrzebne dwie studnie głębinowe. Trzeba nadmienić, że czasami problemem może być brak wód gruntowych na wymaganej głębokości, aby tego typu pompę można było zainstalować.

Koszt instalacji pomp ciepła jest dość wysoki, ale zwraca się po kilku latach użytkowania. Wielką zaletą jest natomiast jej praktyczna bezobsługowość, nie trzeba niczego dorzucać do pieca i rozpalać. Poza tym, pompy ciepła stanowią niezwykle bezpieczny sposób ogrzewania. Nie ma ryzyka wybuchu czy też zaczadzenia.

Pompa ciepła ekologicznym źródłem ogrzewania

Pompy ciepła są innowacją wykorzystywaną do ogrzewania coraz większej liczby budynków. Są zdrowszą dla człowieka i bardziej przyjazną środowisku metodą na ogrzewanie domu.

Czym jest pompa ciepła?

Pompa ciepła to urządzenie mające na celu wymuszenie przepływu ciepła z obszaru o niższej temperaturze tam, gdzie temperatura ta jest wyższa. Pompa ciepła umożliwia ogrzewanie budynków energią cieplną pobieraną z otoczenia, co stanowi doskonałą alternatywę dla tradycyjnych metod ogrzewania.

Pompa ciepła – rodzaje

Pompa ciepła składa się z czterech podstawowych elementów: skraplacza, zaworu dławiącego, parownika i sprężarki. Istnieją różne rodzaje pomp ciepła. Wyróżnia się powietrzne pompy ciepła, czyli mechanizmy, których źródłem ciepła jest powietrze pobierane z zewnątrz. Pompy tego typu dzielą się na powietrzno-powietrzne i na powietrzno-wodne.. Pierwsze po prostu transportują ciepłe powietrze do wewnątrz budynku, drugie pobierają ciepłe powietrze z zewnątrz i transportują je do zbiornika z gorącą wodą.

Innymi pompami ciepła są pompy gruntowe, w których to grunt jest źródłem ciepła. Wśród nich wyróżnia się wiele wariantów, ze względu na pochodzenie źródła ciepła – źródłem ciepła jest na przykład: gleba, zbiornik wodny, skała, itp. Ten rodzaj pomp jest bardziej wydajny od pomp powietrznych, co jest efektem pobierania przez nie ciepła z elementów znajdujących się pod ziemią, a więc posiadających stałą temperaturę.

Na uwagę zasługują pompy powietrzne wylotowe, dla których źródłem ciepła jest powietrze, które wydostaje się z budynku. W tej kategorii wyróżniamy pompy, które transportują powietrze z powrotem do powietrza wlotowego, a także inny rodzaj pomp, które transportują to powietrze do zbiornika ciepłej wody, który znajduje się w domu.

Kolejną kategorią pomp ciepła są wodne pompy ciepła, dla których źródłem ciepła jest płynąca woda. Modele te różnią się pod względem rodzaju zasilania.

Wybór pomp ciepła jest ogromnie różnorodny. Należy dokładnie przemyśleć wybór, żeby w przyszłości czerpać z niego optymalne korzyści.