Jednym ze sposobów, a czasami jedynym możliwym sposobem na doprowadzenie wody do gospodarstwa domowego jest wywiercenie studni głębinowej. Z posiadaniem własnej studni wiąże się wiele trudnych do przecenienia korzyści.

Budowa studni głębinowej – gdzie?

Studnie głębinowe mogą być doskonałą alternatywą dla wodociągów miejskich. Dają one komfort i poczucie bezpieczeństwa związane z posiadaniem własnej wody. Niekiedy dostęp do wody z innego źródła nie jest możliwy, wtedy budowa studni jest rzeczą niezbędną. Przepisy dotyczące budowy studni głębinowych mówią, że jeżeli budujemy studnię głębinową jedynie na potrzeby własnego gospodarstwa domowego i nie przekracza ona 30 metrów głębokości, a także pobór wody nie jest większy niż 5m3 w skali doby, nie potrzebujemy ubiegać się o specjalne zezwolenia na ten konkretny cel. Ponadto nasza studnia musi być odległa o co najmniej 5 metrów od granicy naszej działki, o 7,5 m od przydrożnego rowu. Ważne, żeby znajdowała się ona maksymalnie daleko od wszelkiego rodzaju źródeł zanieczyszczeń.

Budowa studni głębinowej – jak?

Do budowy studni głębinowych zatrudniamy specjalnie wyszkoloną do tego celu ekipę. Wiercenie studni to niemałe koszty, jednak należy pamiętać, że jest to inwestycja na lata. Część ekip zatrudnionych do budowy studni daje swoim klientom gwarancje dostępu do wody. W przypadku gdy nic nie wyjdzie z wiercenia studni i okaże się, że na działce w miejscu wiercenia nie ma wody, firma nie pobiera od klienta żadnych opłat.

Budowa studni głębinowej rozpoczyna się wykonaniem odwiertu i montowaniem kolumny filtracyjnej. Kolejnym krokiem jest wybór i montaż pompy głębinowej, następnie nowo powstała studnia zostaje obudowana, ostatnim krokiem jest doprowadzenie wody do budynku mieszkalnego.

Zalety budowy studni głębinowych

Dzięki studniom głębinowym zyskujemy dostęp do swojej własnej wody bez ryzyka przerw technicznych. Uzyskujemy czystą wodę, która jest niezbędna zarówno w naszym gospodarstwie domowym jak w w ogrodzie, gdzie jest ona równie niezbędna.

Wiercenie studni głębinowej

Studnie głębinowe to taki rodzaj studni, które charakteryzują się tym, że wydobywa się z nich wodę, która zalega na głębokości od 15 do 20 metrów. Budowa studni głębinowej opiera się przede wszystkim na wierceniu w ziemi otworu, do którego następnie są wprowadzane specjalne rury. Cały proces przebiega mniej lub bardziej sprawnie w zależności od rodzaju podłoża, w którym zamierzamy wiercić a także od głębokości, na której znajdują się warstwy wodonośne.

Wiercenie studni

Wiercenie studni, to proces, którym zajmują się najczęściej przeszkolone do tego celu ekipy specjalistów. Pierwszym etapem odwiertu jest użycie wiertła o niewielkiej średnicy. Proces ten ma na celu jedynie zbadanie głębokości na której znajdują się warstwy wodonośne. Gdy proces ten jest już zakończony następują kolejne wiercenia. Ich ilość będzie zależała od średnicy jaką chcemy uzyskać, a ta jest zależna od średnicy rur, które zamierzamy w studni zamocować. Kiedy etap wiercenia jest już zakończony, przychodzi czas na zamontowanie rur. Po zamontowaniu rur wkłada się do nich specjalne filtry, które gwarantują zachowanie czystości wody.

Materiały używane przy budowie studni

Materiałami używanymi przy budowie studni głębinowej są rury studzienne, które muszą posiadać specjalne atesty bezpieczeństwa i nadawać się do wody pitnej. Rury od dołu zamknięte są przy pomocy specjalnego denka, które zabezpiecza wodę pitną przed napływem rozmaitych ciał obcych. Wszystkie rury przeznaczone do wody pitnej wyposażone są w specjalne filtry. Kolejnym elementem jest głowica studzienna, która zabezpiecza ujście rur od góry. Następna jest obudowa studni, czyli najprościej rzecz ujmując betonowe wykończenie studni. Zapobiega ona zamarzaniu wody. Można ją również zamknąć od góry.

Elementami używanymi do wykończenia studni są też takie materiały jak żwirek filtracyjny, materiał wielokrotnie czyszczony, który stosowany jest między innymi do zasypywania filtrów. Dzięki ego użyciu możemy bardzo skutecznie zwiększyć wydajność filtrów.

Korzyści ze studni głębinowych

Znaczenie wody w naszym życiu jest więcej, niż fundamentalne. To nie tylko kwestia tego, że potrzebujemy jej dla codziennego funkcjonowania, czy dbania o higienę. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy jak wszechobecna jest ona w naszym życiu, a przecież – nawet masa człowieka to w około 80 % właśnie woda.

Dziś zużycie wody w każdym domostwie rośnie. To już nie tylko kwestia ugaszenia pragnienia, czy kąpieli, ale również przygotowania wielu posiłków, pozmywania naczyń, wstawienia prania, posprzątania mieszkania wykąpania psa, umycia samochodu, czy podlania kwiatów. Ogromne zapotrzebowanie na wodę sprawia, iż warto znaleźć sobie pewne jej źródło, które nie obciąży nas finansowo. A takim źródłem mogą być studnie głębinowe.

Studnie głębinowe, które możemy zaoferować, to tani i skuteczny sposób na zapewnienie bezpłatnego dostępu do wody. Miasto, w którym kompleksowo zajmujemy się naszymi studniami to Warszawa.
Studnie głębinowe to prosty sposób na mniejsze rachunki przy nieograniczonym dostępie do wody.